Kendrick Bangs Kellogg

‹berblick werk dat op deze site te zien is (Duitse tekst)

Kendrick Bangs Kellogg
UNITED STATES

Klick op een bouwwerk om het te bekijken (Duitse tekst)

Wing SweepWing Sweep High Dessert, Kalifornien, Vereinigte Staaten, 2002